Selasa, 20 Maret 2012

MAKNA TELINGA BERDENGING


Telinga sebelah kanan berdenging
 1. Antara pada jam 06-07 pagi hari
  bermakna akan mendapat kabar buruk
 2. Antara jam 07 - 08 pagi hari
  bermakna akan difitnahkan orang yang menjadikan guncingan orang
 3. Antara jam 08 - 09 pagi hari
  bermakna akan berencana pergi jauh dan entah itu sendiri atau bersama orang lain
 4. Antara jam 09 - 10 pagi hari
  bermakna akan ada berita yang kurang menyenangkan tentang keluarga
 5. Antara jam 10 - 11 pagi hari
  bermakna akan ada penghalang dari rencana perjalanan anda sebaiknya ditunda atau dibatalkan dulu
 6. Antara jam 11 - 12 siang hari
  bermakna akan ada khabar yang kurang mengenakkan yang datangnya bersamaan dengan surat yang akan diterima dalam waktu dekat
 7. Antara jam 12 - 13 siang hari
  bermakna akan ada saudara jauh yang datang dengan membawa cerita lama
 8. Antara jam 13 - 14 siang hari
  bermakna akan ada ajakan maka-makan
 9. Antara jam 14 - 15 siang hari
  bermakna akan ada sesuatu yang membahayakan anda dalam waktu dekat
 10. Antara jam 15 - 16 sore hari
  bermakna akan ada berita dari keluarga yang entah itu yang menyenangkan atau menyedihkan
 11. Antara jam 16 - 17 sore hari
  bermakna akan ada perjalanan jauh yang akan anda lakukan dalam waktu dekat
 12. Antara jam 17 - 18 sore hari
  bermakna anda sedang menjadi pembicaraan banyak orang
 13. Antara jam 18 - 19 sore hari
  bermakna akan ada sesuatu yang berharga pergi meninggalkan anda
 14. Antara jam 19 - 20 malam hari
  bermakna akan mendapat berita buruk dari kalangan sendiri
 15. Antara jam 20 - 21 malam hari
  bermakna akan ada keberuntungan yang besar untuk anda
 16. Antara jam 21- 22 malam hari
  bermakna akan ada yang mengancam anda
 17. Antara jam 22 -23 malam hari
  bermakna akan ada berita yang baik datang kepada anda
 18. Antara jam 23 - 24 malam hari
  bermakna akan ada seseorang yang jatuh cinta
 19. Antara jam 24 - 01 pagi hari
  bermakna akan ada sesuatu wejangan yang diberikan oleh orang tua
 20. Antara jam 01- 02 pagi hari
  bermakna akan ada perselisihan antara kerabat sendiri
 21. Antara jam 02- 03 pagi hari
  bermakna segala perjalanan yang ada kerjakan akan selamat sampai tujuan.
 22. Antara jam 03- 04 pagi hari
  bermakna akan ada yang sesuatu yang hilang yang anda nilai sangat berharga
 23. Antara jam 04- 05 pagi hari
  bermakna akan ada sesuatu yang merugikan anda jika anda seorang pekerja anda akan diberi peringatan dari pimpinan
 24. Antara jam 05- 06 pagi hari
  bermakna akan ada orang yang akan mencelakakan anda
   
Telinga sebelah kiri berdenging
 1. Antara jam 06-07 pagi bermakna akan ada tamu yang menguntungkan dalam waktu dekat.
 2. Antara jam 07-08 pagi bermakna akan melakukan perjalanan jauh dalam waktu dekat
 3. Antara jam 08-09 pagi bermakna akan kedatangan keluarga dekat
 4. Antara jam 10-11 pagi bermakna akan selamat dalam perjalanan yang akan datang
 5. Antara jam 11-12 siang bermakna akan kedatangan keluarga dari seberang lautan
 6. Antara jam 12-13 siang bermakna akan terserang penyakit dalam waktu dekat
 7. Antara jam 14-15 siang bermakna akan kedatangan tamu
 8. Antara jam 15-16 sore bermakna akan bepergian jauh baik beurusan usaha atau urusan kerja, sendiri atau bersama-sama.
 9. Antara jam 17-18 sore bermakna dalam waktu dekat akan mendapat keuntungan besar bagi usaha dagang yang dirintis dan dalam waktu dekat akan naik pangkat bagi pekerjaan.
 10. Antara jam 19-20 malam bermakna akan menerima pernyataan cinta dari seseorang dalam waktu dekat ini.
 11. Antara jam 21-22 malam bermakna akan menerima undangan perkawinan dari teman dekat
 12. Antara jam 22-23 malam bermakna akan kedatangan pencuri
 13. Antara jam 23-24 malam bermakna akan menghadapi penghalang dalam mengurus perkara yang sedang dihadapi
 14. Antara jam 00- 01 dini hari bermakna semua cita-cita akan yang direncanakan akan segera tercapai
 15. Antara jam 01- 02 dini hari bermakna akan menerima kabar yang sangat menyengkan
 16. Antara jam 02- 03 dini hari bermakna akan ada perseturuan dalam keluarga.
 17. Antara jam 04- 05 pagi hari bermakna anda akan mendapat usaha pekerjaan baru
 18. Antara jam 05- 06 pagi hari bermakna akan ada musyawarah dan mufakat dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh anda sebagai jalan keluarnya.

Senin, 19 Maret 2012

Hati Berdebar


Apabila Anda mempunyai firasat hati terus berdebar diantara jam :
Jam 06-07 pagi -Bermakna akan berjumpa dengan saudara
Jam 07-08 pagi -Bermakna akan menangis
Jam 08-09 pagi -Bermakna akan menjadi bahan fitnah
Jam 09-10 pagi -Bermakna akan mendapat rezeki
Jam 10-11 pagi -Bermakna akan berjumpa kawan lama
Jam 11-12 pagi -Bermakna akan mendapat kabar baik
Jam 12-13 Tgh-hari -Bermakna akan mendapat undangan
Jam 13-14 petang -Bermakna akan mendapat kejutan
Jam 14-15 petang -Bermakna akan mendapat kebaikan
Jam 15-16 petang -Bermakna akan terjadi perselisihan faham
Jam 16-17 petang -Bermakna akan mendapat kesusahan
Jam 18-19 petang -Bermakna akan mendapat kabar baik
Jam 19-20 malam -Bermakna akan berjumpa dengan orang yang disayangi
Jam 20-21 malam -Bermakna akan mendapat pertolongan
Jam 21-22 malam -Bermakna akan berjumpa dengan orang yang diharap-harapkan
Jam 22-23 malam -Bermakna akan berjumpa dengan orang yang diharap-harapkan
Jam 23-24 malam -Bermakna akan mendapat rezeki
Jam 24-01 pagi -Bermakna akan berjumpa dengan teman lama
Jam 01-02 pagi -Bermakna akan mendapat undangan
Jam 02-03 pagi -Bermakna akan mendapat kebahagian
Jam 03-04 pagi -Bermakna akan mendapat kesusahan
Jam 04-05 pagi -Bermakna akan mendapat penghargaan
Jam 05-06 pagi -Bermakna akan mendapat rezeki